دکتر داود میرزائی

نام و نام خانوادگی: داود میرزائی

تاریخ تولد: 1361/11/1

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه محل خدمت: دانشگاه اوپسالا

دانشگاه محل تحصیل دکتری: دانشگاه امیرکبیر تهران

سال اخذ مدرک دکتری: ۱۳۹۰

آدرس ایمیل: Davoud.mirzaei@it.uu.se  ,  ddmirzaei@gmail.com

آدرس صفحه خانگی: https://www.it.uu.se/katalog/davmi696

لینک فایل رزومه: https://ims-na.ir/wp-content/uploads/2023/09/CV_Mirzaei.pdf

لینک https://orcid.org/0000-0002-0166-4760 :ORCID

لینک https://scholar.google.com/citations?user=EXePIz8AAAAJ&hl=en :Google Scholar 

لینک https://www.researchgate.net/profile/Davoud-Mirzaei :ResearchGate

محور های مهم و برنامه مورد نظر در کمیسیون تخصصی آنالیز عددی:

  1. کمک به ارتقا جایگاه آنالیز عددی در انجمن ریاضی کشور
  2. همفکری و کمک به تجهیز برنامه ها و سرفصل های دانشگاههای کشور به زمینه‌های علمی جدید آنالیز عددی که در دانشگاه‌های خوب خارجی مورد توجه قرار گرفته است
  3. کمک به ارتقای سمینار دوره‌ای آنالیز عددی کشور از جنبه های مختلف