دکتر جعفر صابری نجفی

نام و نام خانوادگی: جعفر صابری نجفی

تاریخ تولد: 1325/4/1

مرتبه علمی: استاد تمام

دانشگاه محل خدمت: دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه محل تحصیل دکتری: Iowa State University, Ames, U.S.A

سال اخذ مدرک دکتری: 1993

آدرس ایمیل: najafi141@gmail.com

لینک صفحه رزومه: https://independent.academia.edu/jafarsaberinadjafi

لینک فایل رزومه: https://ims-na.ir/wp-content/uploads/2023/09/CV-Saberi-Najafi.pdf

لینک https://orcid.org/0000-0002-5017-2789 :ORCID

لینک https://scholar.google.com/citations?user=oBr0ODEAAAAJ&hl=en :Google Scholar 

لینک https://www.researchgate.net/profile/Jafar-Saberi-Nadjafi-2 :ResearchGate

محور های مهم و برنامه مورد نظر در کمیسیون تخصصی آنالیز عددی:

  1. بازبینی اهداف تعیین شده قبلی در زمینه آنالیز عددی در مقاطع مختلف و نقد آنها.
  1. بازنویسی سر فصلهای دروس آنالیز عددی برای مقاطع مختلف بر اساس اهداف تعیین شده بمنظور استفاده عملی از فنون آن در خدمت سایر علوم و کاربردهای عملی در حل معضلات پدیده های حقیقی مبتلا به آنها.
  2. تاسیس لابراتوار محاسباتی در دانشگاههای برتر و باز بودن امکانات آن برای استفاده دانشجویان و اساتید فن بطور 24 ساعته.
  3. بستن قرار داد با مراکز R&D مراکز خصوصی و دولتی صنعتی کشور ارایه راه حل بهینه برای حل معضلات آنها.
  4. استخدام افراد متبحر در علوم کامپیوتر و نرم افزارها.
  5. بکارگیری از توان فکری دانشجویان علاقمند در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و پسا دکتری بمنظور یافتن راه حل برای مسایل مبتلا به و انجام کارهای محاسباتی مطرح شده درلابراتوار.