دکتر محمود هادی زاده یزدی

نام و نام خانوادگی: محمود هادی زاده یزدی

تاریخ تولد: 1348

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه محل خدمت: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه محل تحصیل دکتری: دانشگاه علم و صنعت ایران

سال اخذ مدرک دکتری: 1377

آدرس ایمیل: hadizadeh@kntu.ac.ir

آدرس صفحه خانگی: /https://wp.kntu.ac.ir/hadizadeh

لینک صفحه رزومه: https://wp.kntu.ac.ir/hadizadeh/pdf/My CV 2023 September.pdf

لینک فایل رزومه: https://ims-na.ir/wp-content/uploads/2023/09/CV_Hadizadeh.pdf

لینک https://orcid.org/0000-0002-9434-6832 :ORCID

لینک https://scholar.google.com/citations?user=aiA6UpwAAAAJ&hl=en :Google Scholar 

لینک https://www.researchgate.net/profile/M-Hadizadeh :ResearchGate

محور های مهم و برنامه مورد نظر در کمیسیون تخصصی آنالیز عددی:

 

1. تلاش در جهت هم افزایی تخصصی و انسجام بیشتر فعالیت های علمی و ترویجی مرتبط با حوزه آنالیز عددی و   محاسبات علمی در کشور.

  1.    حمایت از نقش سازنده و سیاست های توسعه ای انجمن ریاضی ایران در سامان دهی و جهت دهی فعالیت های تخصصی مرتبط در یک فضای متکثر و همگرا از همه تخصص های بنیادی و کاربردی علوم ریاضی.
  1.  تاکید بر تغییر رویکردها و سیاستهای راهبردی انجمن ریاضی ایران متناسب با فراوانی جامعه مخاطبان از طریق ایجاد کمیسیون های تخصصی با هدف تاثیرپذیری از همه سلایق و رشته های تخصصی و پیشگیری از مرزبندی های رایج و منسوخ گذشته.

 

  1. انجام فعالیت هایی نظیر پیشنهاد رشته های تحصیلی جدید مرتبط با علوم ریاضی و کامپیوتر نظری به مراجع ذیصلاح، ارزیابی کیفی و بازنگری دروس مرتبط با حوزه آنالیز عددی و محاسبات علمی در رشته های تحصیلی مختلف علوم و مهندسی، تلاش در جهت تبیین نقش حوزه های کاربردی در جامعه و فرصت های کسب و کار برای دانش آموختگان، ایجاد هسته های پژوهشی و حمایت از پروژه های تخصصی مرتبط از طریق جلب مشارکت های مادی و معنوی با  استفاده از نام و اعتبار انجمن ریاضی ایران، ارتقا فعالیت های چاپ و نشر تخصصی در راستای سیاست های انجمن، سیاست گذاری و تلاش در جهت افزایش مخاطبان و جذب علاقمندان به حوزه آنالیز عددی.