دکتر محمد علی فریبرزی عراقی

نام و نام خانوادگی: محمد علی فریبرزی عراقی

تاریخ تولد: 1345/10/22

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دانشگاه محل تحصیل دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سال اخذ مدرک دکتری: 1380

آدرس ایمیل: m_fariborzi@iauctb.ac.ir

آدرس صفحه خانگی: http://fariborziaraghi.com

لینک صفحه رزومه: http://fariborziaraghi.com

لینک فایل رزومه: https://ims-na.ir/wp-content/uploads/2023/09/CV-Fariborzi.pdf

لینک https://orcid.org/0000-0002-5467-9296 :ORCID

لینک https://scholar.google.com/citations?user=GxhHW6kAAAAJ&hl=en&oi=ao :Google Scholar 

لینک https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Ali-Fariborzi-Araghi :ResearchGate

محور های مهم و برنامه مورد نظر در کمیسیون تخصصی آنالیز عددی:

  1. تلاش برای ارتقای گرایش آنالیز عددی و اعتلای این شاخه از کاربردهای ریاضی
  2. بررسی راهکارهای ایجاد ارتباط و همکاری با دانشگاهها و انجمنهای علمی خارج از کشور
  3. برگزاری نشستها و سخنرانیهای منظم به صورت حضوری یا وبینار مرتبط با حوزه های آنالیز عددی با دعوت از محققین و صاحب نظران این گرایش در سطح ملی و بین المللی
  4. تلاش در ایجاد ارتباط با ارگانهای مختلف جهت تعریف پیشنهاده تحقیق و اجرای طرحهای پژوهشی مشترک کاربردی و بین رشته ای با همکاری اعضای کمیسیون
  5. پیگیری و شناسایی جهت افزایش تعداد اعضای کمیسیون آنالیز عددی شامل استادان و فارغ التحصیلان این شاخه، مقیم ایران یا خارج از کشور، به منظور تقویت هر چه بیشتر کمیسیون
  6. توجه و پیگیری ایفای نقش دانشگاه آزاد اسلامی در پیشبرد اهداف کوتاه و بلند مدت کمیسیون آنالیز عددی