دکتر مرتضی گچ پزان

نام و نام خانوادگی: مرتضی گچ پزان

تاریخ تولد: 1347/04/10

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه محل خدمت: دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه محل تحصیل دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد

سال اخذ مدرک دکتری: 1379

آدرس ایمیل: gachpazan@um.ac.ir

آدرس صفحه خانگی: http://prof.um.ac.ir/gachpazan

لینک فایل رزومه:

لینک https://orcid.org/0000-0001-8406-763X :ORCID

لینک https://orcid.org/0000-0001-5662-0207 :Google Scholar 

لینک https://www.researchgate.net/profile/Mortaza-Gachpazan :ResearchGate

محور های مهم و برنامه مورد نظر در کمیسیون تخصصی آنالیز عددی:

1- هدفمند کردن برنامه های کمیسیون آنالیز عددی.
2- بازنگری و ارتقا برنامه های درسی رشته آنالیز عددی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
3- تلاش برای جذب دانشجویان توانمند در رشته آنالیز عددی در مقاطع تحصیلات تکمیلی
4- تلاش در جهت استاندارد سازی آزمون های سازمان سنجش در پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی
5- ایجاد تعامل و همکاری بیشتر اساتید آنالیز عددی در زمینه های مختلف.