دکتر سعید عباس‌بندی

نام و نام خانوادگی: سعید عباس‌بندی

تاریخ تولد: 1345/12/26

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه محل خدمت: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

دانشگاه محل تحصیل دکتری: دانشگاه تربیت معلم تهران

سال اخذ مدرک دکتری: 1374

آدرس ایمیل: abbasbandy@yahoo.com, abbasbandy@gmail.com, abbasbandy@ikiu.ac.ir

آدرس صفحه خانگی: www.abbasbandy.com

لینک فایل رزومه: https://ims-na.ir/wp-content/uploads/2023/09/CV_Abbasbandy.pdf

لینک https://orcid.org/0000-0003-3385-4152 :ORCID

لینک https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=c5vij4EAAAAJ&hl=en :Google Scholar 

لینک https://www.researchgate.net/profile/Saeid-Abbasbandy :ResearchGate

محور های مهم و برنامه مورد نظر در کمیسیون تخصصی آنالیز عددی:

١-بروز رساني سرفصل هاي دانشگاهي گرايش آناليز عددي با توجه به پيشرفتهاي اخير بين المللي

٢-پايه ريزي تاسيس انجمن ايراني آناليز عددي

٣-كمك در ارتباط بيشتر متخصصان آناليز عددي و بخش هاي صنعتي در قالب شركتهاي دانش بنيان

٤-كمك در راه اندازي خبرنامه آناليز عددي كه نشان دهنده كارهاي انجام شده پژوهشگراني ايراني در اين گرايش باشد

٥-ايجاد اتاق فكر جهت استماع مشكلات آموزشي و پژوهشي اساتيد و دانشجويان اين گرايش و طرح موضوع جهت امكان رفع مشكلات